LCD-Abdeckung GGS Larmor für Sony a5000 / a5100 / a6000 / a6300 /a6400 / a6600

Larmor 4G ist die neueste Serie von Bildschirmen für LCD-Bildschirme von GGS. Glas, sechs-Deckel ist aus gehärtetem Glas optische japanische gemacht.

EAN: 6953775401425 Artikelnummer: GS0271 Kategorie:

Beschreibung

GGS Larmor to sze?ciowarstwowa os?ona ekranu LCD wykonana z najwy?szej jako?ci japo?skiego szk?a optycznego. Os?ona zabezpiecza wy?wietlacz aparatu przed uszkodzeniami, zarysowaniami, uderzeniami oraz zabrudzeniami.

Os?ona LCD GGS Larmor do Sony a5000 / a5100 / a6000 / a6300 / a6400 / a6600

Najnowsze technologie zastosowane w procesie produkcyjnym umo?liwi?y stworzenie produktu o niespotykanych parametrach. Szk?o hartowane o twardo?ci powierzchni 8H ma zaledwie 0,3 milimetra grubo?ci, co umo?liwia u?ywanie os?ony z aparatami z ruchomym wy?wietlaczem. Zmniejsza tak?e ryzyko przypadkowego zahaczenia i oderwania os?ony od aparatu. Pow?oki antyrefleksyjne gwarantuj?, ?e jako?? oraz barwy obrazu emitowanego przez wy?wietlacz zostaj? zachowane. Ekran dotykowy (je?eli aparat taki posiada) zachowuje pe?n? funkcjonalno??. Czarne wyko?czenie ramki sprawia, ?e os?ona doskonale komponuje si? z aparatem. GGS Larmor znacznie przewy?sza pod wzgl?dem jako?ci i stopnia ochrony os?ony wykonane z plastiku lub folii.

Os?ona LCD GGS Larmor do Sony a5000 / a5100 / a6000 / a6300 / a6400 / a6600

Zamontowanie os?ony GGS jest proste i bezpieczne. Odbywa si? bez u?ycia ?rodka klej?cego, dzi?ki zastosowaniu silikonowej warstwy o wysokiej przyczepno?ci. Zastosowana technologia gwarantuje solidne i bezpieczne dla aparatu mocowanie. W zestawie znajduje si? tak?e nas?czana ?ciereczka do oczyszczenia ekranu LCD przed monta?em. Po zdj?ciu os?ony na wy?wietlaczu LCD nie pozostaj? ?lady.

Specyfikacja

  • Materie: Japo?skie szk?o optyczne
  • liczba warw: 6 (UV, antyrefleksyjne, wzmacniaj?ce)
  • twardo?? powierzchni: 8H
  • Grubo?? szk?a: 0,3 mm
  • wytrzyma?o?? na nacisk: do 12 kg na 1 cm2
  • przepuszczalno?? ?wiat?a: powy?ej 95%
  • sposób monta?u: silikonowa warwa adhezyjna (bez kleju)

Kompatybilno??

  • aparaty Sony a5000 / a5100 / a6000 / a6300 / a6400 / a6600

Zawarto?? zestawu

  • os?ona na ekran g?ówny aparatu
  • nas?czana ?ciereczka do oczyszczenia ekranu przed monta?em

Zusätzliche Information

Größe 1 × 10 × 10 cm
Marke

GGS