Obiektyw Venus Optics Laowa CA-Dreamer 100 mm f/2,8 Macro 2:1 do Canon EF

Laowa CA-Dreamer 100 mm f/2,8 Makro 2:1 to klasyczny obiektyw makro o ogniskowej 100 mm, oferuj?cy niespotykan? u konkurencji skal? odwzorowania oraz apochromatyczn? charakterystyk? obrazowania. To obiektyw, który stanie si? Twoim ulubionym towarzyszem podczas podró?y do ?wiata makrofotografii oraz niezast?pionym narz?dziem do tworzenia fantastycznych portretów.

EAN: 6940486700725 Artikelnummer: VO2074 Kategorie:

Beschreibung

Laowa CA-Dreamer 100 mm f/2,8 Makro 2:1 to klasyczny obiektyw makro o ogniskowej 100 mm, oferuj?cy niespotykan? u konkurencji skal? odwzorowania oraz apochromatyczn? charakterystyk? obrazowania. To obiektyw, który stanie si? Twoim ulubionym towarzyszem podczas podró?y do ?wiata makrofotografii oraz niezast?pionym narz?dziem do tworzenia fantastycznych portretów.

Bli?ej ni? konkurencja

100 mm to jedna z najcz??ciej spotykanych ogniskowych w?ród obiektywów do makrofotografii. Der Typus des Konstruktionsbügels ist so konzipiert, dass er die Möglichkeit bietet, die Bilder im Verhältnis 1:1. Ale nie Laowa! Konstruktorzy po raz kolejny poszli o krok dalej tworz?c unikatowy obiektyw o porównywalnych gabarytach, ale dwukrotnie wi?kszym powi?kszeniu 2:1. Dzi?ki niemu nie umkn? Ci nawet najdrobniejsze detale.

Jako?? bez aberracji

Apochromatyczna konstrukcja obiektywu zaprojektowana zosta?a z my?l? o najlepszej jako?ci rysowanego obrazu. 12 soczewek rozmieszczonych w 10 grupach gwarantuje obraz przyjemny dla oka, o odpowiedniej ostro?ci i mikrokontra?cie. Dzi?ki trzem elementom specjalnym aberracja chromatyczna zredukowana zosta?a do minimum zarówno w obszarach ostro?ci, jak i nieostro?ci.

Od ziarnka piasku po pustyni?

Laowa CA-Dreamer 100 mm f/2,8 dzi?ki maksymalnej skali odwzorowania wynosz?cej 2:1 pozwala na fotografowanie przedmiotów tak ma?ych jak ziarnko pisaku. Nie oznacza to jednak, ?e makrofotografia jest jedyn? dziedzin? tego obiektywu. Mo?liwo?? ostrzenia na niesko?czono?? pozwoli Ci uchwyci? fantastyczne portrety na tle rozmytego t?a, a tak?e pokaza? pi?kno otaczaj?cego ?wiata na zdj?ciach pejza?owych.

Pe?na kontrola

Laowa CA-Dreamer 100 mm f/2,8 z mocowaniem Canon EF wyposa?ona zosta?a w przys?on? elektronicznie sterowan? z poziomu korpusu aparatu. Ostrzenie realizowane jest manualnie za pomoc? p?ynnie dzia?aj?cego pier?cienia nastawczego. Daje to mo?liwo?? precyzyjnej kontroli nad wygl?dem wykonywanego zdj?cia lub nagrywanego filmu. Wszystkie ustawienia obiektywu przekazywane s? do aparatu w danych EXIF.

Akcesoria

W zestawie wraz z obiektywem znajduje si? komplet przydatnych akcesoriów: dekielki na przód oraz ty? obiektywu, os?ona przeciws?oneczna oraz filtr UV. Dodatkowo obiektyw wyposa?y? mo?na w opcjonalne mocowanie statywowe.

Specyfikacja

 • Modell: Laowa CA-Dreamer 100 mm f/2,8 Makro 2:1 do Canon EF
 • mocowanie: Canon EF
 • konstrukcja optyczna: 12 elementów w 10 grupach
 • Ogniskowa: 100 mm
 • przys?ona minimalna: f/2,8
 • przys?ona maksymalna: f/22
 • k?t widzenia: 24,4°
 • pokrycie obrazem: pe?na klatka
 • liczba listków przys?ony: 9
 • minimaler Abstand zum Boden: 24,7 cm (skala odwzorowania 2:1)
 • maksymalna odleg?o?? ostrzenia: niesko?czono??
 • skala odwzorowania: 2:1
 • ustawianie ostro?ci: manualne
 • ?rednica filtra: 67 mm
 • wymiary: 12,5 x ?7,2 cm (bez cz??ci wchodz?cej do ?rodka aparatu)
 • waga: 638 g (bez akcesoriów)

Zawarto?? zestawu

 • obiektyw Laowa CA-Dreamer 100 mm f/2,8 Macro 2:1 do Canon EF
 • filtr UV Venus Optik Laowa - 67 mm
 • os?ona przeciws?oneczna
 • dekielek na przód obiektywu
 • dekielek na ty? obiektywu

Zusätzliche Information

Gewicht 1,17 kg
Marke

Laowa