Obiektyw Venus Optics Laowa CA-Dreamer 100 mm f/2,8 Macro 2:1 do Canon EF

Laowa CA-Dreamer 100 mm f/2,8 Macro 2:1 to klasyczny obiektyw makro o ogniskowej 100 mm, oferuj?cy niespotykan ? u konkurencji skal ? odwzorowania oraz apochromatyczn ? charakterystyk ? obrazowania. To obiektyw, który stanie si ? Twoim ulubionym towarzyszem podczas podró?y do ?wiata makrofotografii oraz niezast?pionym narz?dziem do tworzenia fantastycznych portretów.

EAN : 6940486700725 UGS : VO2074 Catégorie :

Description

Laowa CA-Dreamer 100 mm f/2,8 Macro 2:1 to klasyczny obiektyw makro o ogniskowej 100 mm, oferuj?cy niespotykan ? u konkurencji skal ? odwzorowania oraz apochromatyczn ? charakterystyk ? obrazowania. To obiektyw, który stanie si ? Twoim ulubionym towarzyszem podczas podró?y do ?wiata makrofotografii oraz niezast?pionym narz?dziem do tworzenia fantastycznych portretów.

Bli?ej ni ? konkurencja

100 mm to jedna z najcz??ciej spotykanych ogniskowych w?ród obiektywów do makrofotografii. Ce type d'appareil vous permet d'obtenir un taux de conversion de 1:1. 1:1. Ale nie Laowa ! Konstruktorzy po raz kolejny poszli o krok dalej tworz?c unikatowy obiektyw o porównywalnych gabarytach, ale dwukrotnie wi?kszym powi?kszeniu 2:1. Dzi?ki nie nie umkn ? Ci nawet najdrobniejsze detale.

Jako ?? bez aberracji

L'utilisation d'une méthode d'assemblage à base d'apochromate de carbone permet de réduire les coûts liés à l'utilisation de ces produits. 12 soczewek rozmieszczonych w 10 grupach gwarantuje obraz przyjemny dla oka, o odpowiedniej ostro?ci i mikrokontra?cie. Dzi?ki trzem elementom specjalnym aberracja chromatyczna zredukowana zosta?a do minimum zarówno w obszarach ostro?ci, jak i nieostro?ci.

Od ziarnka piasku po pustyni ?

Laowa CA-Dreamer 100 mm f/2,8 dzi?ki maksymalnej skali odwzorowania wynosz?cej 2:1 pozwala na fotografowanie przedmiotów tak ma?ych jak ziarnko pisaku. Nie oznacza to jednak, ?e makrofotografia jest jedyn ? dziedzin ? tego obiektywu. Mo?liwo ? ostrzenia na niesko?czono ?? pozwoli Ci uchwyci ? fantastyczne portrety na tle rozmytego t?a, a tak?e pokaza ? pi?kno otaczaj?cego ?wiata na zdj?ciach pejza?owych.

Pe?na kontrola

Laowa CA-Dreamer 100 mm f/2,8 z mocowaniem Canon EF wyposa?ona zosta?a w przys?on ? elektronicznie sterowan ? z poziomu korpusu aparatu. Ostrzenie realizowane jest manualnie za pomoc ? p?ynnie dzia?aj?cego pier?cienia nastawczego. Daje to mo?liwo ?? precyzyjnej kontroli nad wygl?dem wykonywanego zdj?cia lub nagrywanego filmu. L'appareil est équipé d'une fonction EXIF.

Akcesoria

L'appareil est équipé d'un ensemble complet de dispositifs de protection : des dispositifs de protection contre le froid ou le froid, des dispositifs de protection contre le froid ou un filtre UV. Dodatkowo obiektyw wyposa?y ? mo?na w opcjonalne mocowanie statywowe.

Specyfikacja

 • modèle : Laowa CA-Dreamer 100 mm f/2,8 Macro 2:1 do Canon EF
 • mocowanie : Canon EF
 • konstrukcja optyczna : 12 elementów w 10 grupach
 • ogniskowa : 100 mm
 • Przys?ona minimalna : f/2,8
 • Przys?ona maksymalna : f/22
 • Température de l'eau : 24,4°.
 • pokrycie obrazem : pe?na klatka
 • liczba listków przys?ony : 9
 • largeur minimale de l'ouverture : 24,7 cm (largeur de l'ouverture 2:1)
 • maksymalna odleg?o ? ostrzenia : niesko?czono ??
 • skala odwzorowania : 2:1
 • ustawianie ostro?ci : manualne
 • ?rednica filtra : 67 mm
 • wymiary : 12,5 x ?7,2 cm (bez cz??ci wchodz?cej do ?rodka aparatu)
 • waga : 638 g (bez akcesoriów)

Zawarto ?? zestawu

 • obiektyw Laowa CA-Dreamer 100 mm f/2,8 Macro 2:1 do Canon EF
 • filtr UV Venus Optics Laowa - 67 mm
 • os?ona przeciws?oneczna
 • Les prix sont fixés en fonction de la taille de l'entreprise.
 • dekielek na ty ? obiektywu

Informations complémentaires

Poids 1,17 kg
Marque

Laowa